Thanh toán và vận chuyển

Thanh toán:

Chúng tôi nhận thanh toán bằng Ngân Lượng hoặc Paypal.

Hủy đơn hàng:

Đơn hàng có thể bị hủy trong vòng 24 giờ. Sau thời gian đó, đơn hàng của bạn sẽ được xử lý và chúng tôi không thể hủy đơn.

Vận chuyển:

Sau khi đặt hàng, chúng tôi sẽ gửi mail xác nhận thời điểm gửi hàng. Với các món hàng đặt theo yêu cầu, ngày này chỉ là tham khảo, và có thể chênh lệch 1-2 tuần.

Thời gian giao hàng:

Thời gian giao hàng chỉ là dự tính.