Hướng dẫn đặt hàng khắc laser

Dây đồng hồ đã khắc laser

Xin hãy gửi email cho chúng mình tại info@aventail.vn với số order kèm trong email để nhận hướng dẫn đặt hàng dịch vụ khắc laser và phương thức thanh toán.

Trong emai, xin vui lòng ghi ra:

  • Nếu chọn “Existing design”: Số design cho mỗi dây đồng hồ được khắc laser
  • Nếu chọn “Custom design”: Hãy gửi design của riêng bạn để khắc laser

Hình design của bạn nên:

  • Có kích thuớc càng lớn càng tốt
  • Thiết kế phải vừa với độ rộng dây và có chiều dài tối đa 10cm
  • Có các định dạng file phổ biến như: JPG, GIF, PSD, EPS…

Một số thiết kế có sẵn:

Design no 1